Klachten en geschillen


Al is Muziekplaats nog zo groen en fris, toch kan het zijn dat je een klacht wilt indienen over onze service. Maak daarvoor gebruik van het contactformulier en/of onze gegevens op de contactpagina.

Je ontvangt van je klacht geen ontvangstbevestiging, maar we zullen binnen 3 dagen inhoudelijk reageren. Mocht je het niet eens zijn met de oplossing of komen we er samen niet uit? Dan kun je je klacht voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europese ODR Platform.


Meer informatie:

Klachtenformulier van Thuiswinkel.org

Website van de Geschillencommissie Thuiswinkel